ปิดที่นี่ x
STAMPS ������������������������������������������ ������������������������ Graphic ST-P28